AXES.VN

Triết lý 

Tính trật tự
Tìm ra một trật tự từ kiến trúc, kết cấu đến chi tiết.
Tổ chức công năng hữu dụng và rõ ràng.

Tính đơn giản
Sắp xếp ý tưởng của mình để đưa ra một giải pháp rõ ràng nhất.
Cố gắng đạt được những điều đơn giản cho dự án.

Tính đa dạng và thống nhất
Cách điệu từ sự đa dạng của văn hóa, kiến trúc địa phương thành một
ngôn ngữ kiến trúc hiện đại và thống nhất.

LIÊN HỆ

(DC). 68C, Nguyễn Văn Trỗi, F8, Phú Nhuận, HCM

(T). +(84) 90 7607 266 +(84) 975 369 597 (E). kientrucaxes@gmail.com